Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku

Wskaźnik rotacji należności

Wskaźnik rotacji należności informuje o efektywności wykorzystania należności do generowania przychodów.

Wskaźnik rotacji należności oblicza się dzieląc przychody ze sprzedaży przez przeciętny stan należności.

Wskaźnik produktywności aktywów

Wskaźnik produktywności aktywów służy do oceny efektywności gospodarowania całkowitym majątkiem spółki.

Wskaźnik produktywności aktywów oblicza się dzieląc przychody ze sprzedaży przez aktywa ogółem.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay