Wskaźniki przepływów pieniężnych

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej określa w jakim stopniu działalność inwestycyjna jest pokrywana przez pozostałe działalności spółki.

Wspomaga szczegółową analizę przepływów pieniężnych. Jest jednym ze wskaźników przepływów pieniężnych.

Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto

Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto określa jaki jest faktyczny udział zysku w działalności operacyjnej spółki.

Wspomaga szczegółową analizę przepływów pieniężnych. Jest jednym z ważniejszych wskaźników przepływów pieniężnych w analizie fundamentalnej.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay