Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej

Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej określa w jakim stopniu działalność inwestycyjna jest pokrywana przez pozostałe działalności spółki.

Wspomaga szczegółową analizę przepływów pieniężnych. Jest jednym ze wskaźników przepływów pieniężnych.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie ujemnych przepływów pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej przez sumę przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej i przepływów pieniężnych netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne (cash flow) pokazują rzeczywistą sytuację spółki w zakresie jej wypłacalności i płynności finansowej. Analiza cash flow stanowi jedną z najważniejszych części oceny firmy. Pozwala spojrzeć na źródła środków pieniężnych oraz na kierunki ich wykorzystywania. Przepływy pieniężne składają się z trzech głównych części:

  • przepływy z działalności operacyjnej
  • przepływy z działalności inwestycyjnej
  • przepływy z działalności finansowej

Pierwsza z nich (działalność operacyjna), jest to podstawa działalność spółki (np. handel, produkcja, usługi). Ostatnia (działalność finansowa) mówi o zmianach w źródłach finansowania. Z kolei działalność inwestycyjna polega na nabywaniu lub sprzedaży aktywów trwałych i aktywów finansowych krótkoterminowych. Przedstawia wpływy lub wydatki na inwestycje i związane z nimi koszty oraz zyski. Ogólnie rzecz ujmując, ujemna wartość przepływów pieniężnych w działalności inwestycyjnej oznacza przeważnie wydatki spółki na wszelkiego rodzaju inwestycje (nowe fabryki, kupno akcji innych podmiotów itp.). Dodatnia wartość oznacza często spieniężenie tychże inwestycji. Wyszczególnienie na co poszły pieniądze (wydatki) bądź skąd przyszły (wpływy) znajduje się w zakładce "Cash flow" na stronie spółki w prawym górnym rogu. Wskaźnik finansowania działalności inwestycyjnej jest obliczany gdy wydatki przekraczają wpływy działalności inwestycyjnej (stąd minus w liczniku). Pokazuje więc nam możliwość pokrycia tej różnicy nadwyżką, którą spółka potrafi wygenerować z pozostałych jej działalności. Wskaźnik poniżej jedynki informuje nas o pełnym pokryciu inwestycji przez przychody z innych źródeł. Spółka z długo utrzymującym się wskaźnikiem poniżej jedności jest uważana za bezpieczną i dobrze rokującą na przyszłość. Wskaźnik powyżej jedynki świadczy o tym, że bieżąca działalność inwestycyjna jest pokrywana z wcześniej zgromadzonych środków.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay