Jak są liczone i aktualizowane wskaźniki?

W Sindicator.net jest kilka rodzajów wskaźników:

 1. Wskaźniki analizy technicznej.

  Są to wskaźniki mówiące o trendzie, w którym aktualnie znajduje się spółka. Występują cztery rodzaje: trend wzrostowy i spadkowy oraz dystrybucja i akumulacja. Każdy w trzech fazach od silnej do słabej i każdy w rozkładzie dziennym i tygodniowym.

  Wskaźniki te są obliczane codziennie wraz z aktualizacją wykresów około godziny 17:20.

  Trendy dzienne są wyliczane na podstawie trzech średnich kroczących EMA (są one widoczne na wykresie). Trendy tygodniowe są wyliczane na podstawie trzech średnich kroczących SMA.

 2. Wskaźniki analizy fundamentalnej niezależne od ceny.

  Są to wskaźniki nie uwzględniające ceny akcji na giełdzie. Pojawiające się dane finansowe w raportach kwartalnych, półrocznych i rocznych publikowanych przez spółki są przepisywane i wczytywane do bazy Sindicator.net niedługo po ich publikacji. Wszystkie raporty rozliczane w obcej walucie są przeliczane na złotówki, tak by można było także takie spółki porównywać z innymi. Jednocześnie jeśli spółka przysyła poprawiony stary raport, to także on jest jak najszybciej umieszczany w bazie danych.

  Co noc są przeliczane wszystkie wskaźniki fundamentalne, te dla najnowszego raportu a także z poprzednich lat uwzględniając wszystkie nowo wprowadzone dane.

  Roczne wskaźniki są oznaczone na stronie spółki symbolem "Y" wraz z datą raportu rocznego, na którego podstawie są obliczane. Wskaźniki oznaczone symbolem Q oraz H wraz z datą ostatniego raportu kwartalnego są obliczane na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy do daty tegoż raportu. Pozwala to porównać ich wartość do wartości wskaźników rocznych. Dla przykładu wskaźniki obliczane dla trzeciego kwartału 2008 roku ( oznaczenie Q3 09.08) uwzględniają także wszystkie kwartały od końca września 2007 roku.

 3. Wskaźniki analizy fundamentalnej zależne od ceny na giełdzie.

  Tak jak pozostałe wskaźniki fundamentalne, są obliczane co noc na podstawie pojawiających się raportów kwartalnych spółek. Dodatkowo są przeliczane jeszcze raz codziennie około 19:15 gdy aktualizowane są notowania z giełdy papierów wartościowych na koniec sesji.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay