Wskaźniki wartości rynkowej

EV/P

Wskaźnik EV/P oblicza się następująco:

Teoretycznie wskaźnik EV/P mówi nam jakie jest pokrycie przychodów całkowitych wartością przedsiębiorstwa. Ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę przychodu całkowitego.

EV/EBITDA

Wskaźnik EV/EBITDA oblicza się następująco:

Teoretycznie wskaźnik EV/EBITDA mówi nam jakie jest pokrycie zysku (przed opodatkowaniem, odprowadzeniem odsetek i amortyzacji) wartością przedsiębiorstwa. Ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę tego rodzaju zysku.

EV/EBIT

Wskaźnik EV/EBIT oblicza się następująco:

Teoretycznie wskaźnik EV/EBIT mówi nam jakie jest pokrycie zysku operacyjnego wartością przedsiębiorstwa. Ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę zysku operacyjnego.

C/P - cena do przychodu

Wskaźnik C/P jest relacją pomiędzy ostatnim kursem akcji a wszystkimi przychodami firmy na jedną akcję.

Jest to wskaźnik wykorzystywany analogicznie do wskaźnika C/S (zobacz jego opis) i podobnie powinien być interpretowany.

C/ZO - cena do zysku operacyjnego

Wskaźnik C/ZO jest relacją pomiędzy zyskami operacyjnymi firmy na jedną akcję a ostatnim kursem akcji.

Jego wartość na ogół jest przydatnym narzędziem do określania bezwzględnej wartości akcji odniesionej do zysków operacyjnych.

C/Z - cena do zysku

(ang. P/E Price Earnings Ratio)

Wskaźnik C/Z jest odzwierciedleniem liczbowej relacji pomiędzy zyskami firmy na jedną akcję a ostatnim kursem akcji.

Jego wartość na ogół jest przydatnym narzędziem do określania bezwzględnej wartości akcji odniesionej do zysków.

C/WK Grahama - cena do wartości księgowej Grahama

(ang. P/BV Graham's price to book value)

Ulubionym wskaźnikiem analizy fundamentalnej do wyszukiwania niedowartościowanych spółek przez Benjamina Grahama jednego z najsłynniejszych inwestorów giełdowych w historii USA, nauczyciela między innymi Warrena Buffetta był wskaźnik cena do wielkości księgowej.

Benjamin Graham był bardzo ostrożnym człowiekiem, zwłaszcza w inwestowaniu. Dlatego między innymi obliczał wartość księgową w nieco inny sposób niż jest to ogólnie przyjęte.

C/WK - cena do wartości księgowej

(ang. P/BV Price to book value)

Cena do wartości księgowej to jeden z bardzo popularnych wskaźników analizy fundamentalnej, służący do oceny wartości firmy.

Wartość księgowa = (Aktywa firmy – Zobowiązania) Teoretycznie wskaźnik C/WK mówi nam ile płacimy za 1 złotówkę aktywów netto spółki. Ogólnie rzecz biorąc jeżeli kupujemy akcje spółki poniżej wartości księgowej (wskaźnik mniejszy niż 1), to akcje spółki w teorii powinny być niedowartościowane fundamentalnie. Więc w dłuższym terminie transakcja powinna być zyskowna.

C/S - Cena do sprzedaży

(ang - P/S Price to sale ratio)

Wskaźnik analizy fundamentalnej cena do sprzedaży wykorzystywany jest głównie w wypadku spółek młodych, które nie osiągają jeszcze zysków z prowadzonej działalności.

Zyskał na popularności w okresie hossy internetowej przełomu wieków kiedy na giełdzie (zwłaszcza w USA) na parkiet masowo wchodziły spółki bez jakichkolwiek zysków.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay