Kontakt

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.
ul. Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
Kapitał zakładowy: 20.000 zł

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000393388
NIP: 113-284-44-22
REGON: 144078281

W sprawach merytorycznych i organizacyjnych prosimy kontaktować się z Piotrem Kwestarzem:

Piotr Kwestarz
P.Kwestarz@sindicator.net

W przypadku problemów z dostępem do serwisu lub z jego działaniem prosimy kontaktować się z administratorem. Pod ten adres można nadsyłać również uwagi dotyczące działania serwisu:

Janusz Maruszewski
Administrator Sindicator.net
admin@sindicator.net

W sprawie współpracy i propozycji na rozwój i usprawnienie serwisu prosimy kontaktować się z Pawłem Biedrzyckim:

Paweł Biedrzycki
P.Biedrzycki@sindicator.net

W pozostałych sprawach prosimy pisać na adres:
biuro@sindicator.net

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay