Wskaźniki płynności płatniczej

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem to wskaźnik analizy fundamentalnej uzupełniający informacje o płynności spółki.

Wskaźnik ten mówi o potencjalnych możliwościach finansowych przedsiębiorstwa. Jest wykorzystywany głównie do analizy firm produkcyjnych.

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay