Jak dostosować skanowanie do sytuacji rynkowej?

Witam Cię serdecznie

Motto dzisiejszej lekcji kursu to:

"Czasem wspomnienia zamazują nam obraz teraźniejszości."

 

Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć jak dostosowywać swoje skanowania do sytuacji, która aktualnie panuje na rynku giełdowym.

Umiejętność rzeczywistej oceny sytuacji giełdowej jest niezwykle ważna. Chodzi o to, aby umieć obiektywnie ocenić jakie sygnały wysyła rynek, a nie bazować na swoich odczuciach czy oczekiwaniach w stosunku do niego.

Już wiesz czym jest trend i dlaczego jest taki ważny w wypadku spółek giełdowych. Dzisiaj pokażę Ci, że trend ma jeszcze większe znaczenie w wypadku całego rynku czyli indeksów giełdowych. Jest to spowodowane tym, że bezpośredni wpływ na zachowanie indeksu mają notowania spółek, które wchodzą w jego skład. Indeksem skupiającym największą liczbę spółek z GPW jest indeks WIG dzięki czemu pokazuje on ogólną koniunkturę giełdową.

Właśnie z tego powodu narzędziem, od którego powinieneś zaczynać każdą analizę w Sindicator.net jest wykres indeksu WIG z naniesionymi na niego trendami. Wykres ten znajdziesz pod adresem:

http://sindicator.net/index/WIG

Kurs 6, rys. 1: Trendy na indeksie WIG
Kurs 6, rys. 1: Trendy na indeksie WIG

Interpretacja wykresu jest bardzo prosta. Kiedy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym dziennym (zielonym kolor) jest to ogólnie rzecz biorąc dobry czas na inwestowanie na giełdzie. Skupiamy się wtedy na wyszukiwaniu spółek znajdujących się w silnym trendzie wzrostowym zarówno w rozkładzie dziennym jak i tygodniowym. Założenie jest następujące: Skoro rynek jest silny szukamy silnych papierów i trzymamy się zwycięzców, którzy najszybciej zwiększają wartość indeksu.

W momencie, gdy rynek przechodzi w proces dystrybucji dziennej (żółty kolor) jest to dla nas sygnał, iż łatwe pieniądze na rynku się skończyły i nadszedł czas ostrożnego alokowania środków finansowych. Mimo podwyższonego ryzyka rynkowego, warto wciąż szukać okazji inwestycyjnych tylko i wyłącznie wśród spółek znajdujących się w dziennym i tygodniowym trendzie wzrostowym. Warto pamiętać o tym, że po dystrybucji rynek może powrócić do wzrostów albo w gorszym wypadku zmienić swój charakter na spadkowy, co zwiększa ryzyko inwestycji.

Kiedy rynek (indeks WIG) zaczyna w rozkładzie dziennym przechodzić w trend spadkowy (czerwony) jest to sygnał mówiący, iż najwyższy czas wyjść z rynku, ponieważ atmosfera rynkowa nie sprzyja inwestycjom na giełdzie. W tym czasie skanujemy rynek pod kątem wyszukania spółek znajdujących się w trendzie wzrostowym oraz akumulacji. Spółki spełniające te kryteria należy traktować jednak jako grupę spółek, którym będziemy się jedynie przyglądać i faworyzować jako potencjalne cele zakupowe w przypadku poprawy koniunktury, czyli gdy indeks przejdzie z trendu spadkowego w proces akumulacji.

Akumulacja w rozkładzie dziennym (niebieski kolor na indeksie WIG to okres, gdy ponownie warto zacząć bliżej interesować się akcjami. Pamiętać jednak należy, że ten proces może zakończyć się ponownym powrotem do spadków, więc mimo wszystko należy podchodzić ostrożnie do angażowania większego kapitału w akcje. W tym okresie warto ponownie wrócić do spółek, które zarówno w rozkładzie dziennym jak i tygodniowym znajdują się w trendzie wzrostowym. Dodatkowo można skorzystać z wyszukania spółek, które utrzymują się w trendzie wzrostowym w rozkładzie dziennym i akumulacji w tygodniowym.

Podsumowanie

W dzisiejszej lekcji chciałem Ci uświadomić, że nie ma sensu próbować płynąć pod prąd i swoje inwestycje należy dostosować do sytuacji rynkowej. Tym samym należy dostosowywać poszukiwania spółek do sytuacji rynkowej.

Po pierwsze zapamiętaj, że w bessie praktycznie nie da się zarobić pieniędzy kupując akcje. Więc gdy WIG przejdzie w trend spadkowy w rozkładzie dziennym to jedynym wyjściem z sytuacji jest sprzedać wszystkie posiadane akcje i poczekać z gotówką na lepsze czasy.

Zdecydowanie najlepszym okresem na inwestycje jest moment, gdy rynek (indeks WIG) znajduje się w fazie wzrostowej. Wtedy należy skoncentrować swoją uwagę na kupowaniu spółek giełdowych, gdyż mamy duże szanse na sukces inwestycyjny.

Momenty gdy rynek znajduje się w dystrybucji i akumulacji są okresami pośrednimi, w których należy ostrożnie alokować swoje środki na giełdzie i raczej skupiać się na wyszukiwaniu faworytów ewentualnego nowego trendu wzrostowego.

Zapamiętaj jakie ustawienia skanowania należy wykorzystać w poszczególnych fazach rynku (indeksu WIG):

Trend wzrostowy indeksu WIG (kolor zielony)

Szukaj spółek, które zarówno w rozkładzie dziennym jak i tygodniowym znajdują się w silnym trendzie wzrostowym.

Kurs 6, rys. 2: Wyszukiwanie spółek przy trendzie wzrostowym na WIG
Kurs 6, rys. 2: Wyszukiwanie spółek przy trendzie wzrostowym na WIG

Proces dystrybucji indeksu WIG (kolor żółty)

Szukaj spółek, które zarówno w rozkładzie dziennym jak i tygodniowym znajdują się w trendzie wzrostowym (zarówno silnym, średnim jak i słabnącym).

Kurs 6, rys. 3: Wyszukiwanie spółek przy dystrybucji na WIG
Kurs 6, rys. 3: Wyszukiwanie spółek przy dystrybucji na WIG

Trend spadkowy indeksu WIG (kolor czerwony)

Jest to okres, gdy na rynku panuje słaba koniunktura, więc oprócz spółek znajdujących się w trendzie wzrostowym można szukać papierów, które pozostają w procesie dystrybucji jak i akumulacji.

Generalnie jednak wszelkie skanowania należy traktować jako wyszukanie faworytów w przyszłym nowym trendzie wzrostowym i wstrzymać się z ewentualnymi inwestycjami do zmiany sytuacji rynkowej.

Kurs 6, rys. 4: Wyszukiwanie spółek przy trendzie spadkowym na WIG
Kurs 6, rys. 4: Wyszukiwanie spółek przy trendzie spadkowym na WIG

Proces akumulacji indeksu WIG (kolor niebieski)

Dopuszczalne jest, aby skanować spółki, które w rozkładzie tygodniowym mogą pozostawać jeszcze w trendzie spadkowym, a w rozkładzie dziennym znajdują się już w trendzie wzrostowym lub akumulacji.

Dodatkowo można szukać spółek, które pozostają w akumulacji oraz trendzie wzrostowym zarówno w rozkładzie dziennym jak i tygodniowym.

Kurs 6, rys 5: Wyszukiwanie spółek przy akumulacji na WIG
Kurs 6, rys 5: Wyszukiwanie spółek przy akumulacji na WIG

Na dzisiaj to wszystko, teraz praca domowa.

Zaloguj się do Sindicator.net i wejdź w zakładkę analiza rynku:

http://sindicator.net/analiza_rynku

Sprawdź w jakiej aktualnie fazie rynku znajduje się indeks WIG. Następnie dostosuj swoje przeszukanie rynkowe do aktualnie panującej sytuacji na indeksie zgodnie z wskazówkami jakie Ci podałem powyżej:

http://sindicator.net/skaner

Na koniec odsyłam Ciebie raz jeszcze do dwóch artykułów na temat cykli rynkowych, które znajdują się w serwisie. Wyjaśniam w nich szczegółowo jak rozpoznać różne fazy rynku i jak je efektywnie wykorzystać. Warto przeczytać ten materiał:

Dwa powyższe artykuły to lektura obowiązkowa dla każdego użytkownika Sindicator.net.

W następnej lekcji kursu: Pozytywne wykorzystanie zadłużenia czyli, które spółki mogą wyprzedzić konkurencję. - Jak odróżnić zadłużonych bankrutów od zadłużonych potencjalnych faworytów.

 

Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Paweł Biedrzycki

Sindicator.net Skaner Rynku Giełdowego

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay