Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego

Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego to jeden ze wskaźników struktury kapitału w analizie fundamentalnej. Informuje on o stopniu finansowania aktywów trwałych z własnego kapitału spółki. Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku oblicza się przez podzielenie kapitału własnego przez aktywa trwałe. Wartości podaje się w procentach.

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług.

Pokazuje stosunek zobowiązań przedsiębiorstwa (kapitałów obcych) do posiadanego przez spółkę majątku.

Capital Gearing (Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych)

Wskaźnik stosunku kapitałów obcych do własnych, w skrócie Capital Gearing określa wielkość posiadanych przez firmę długów (kapitałów obcych) przypadających na jednostkę kapitału własnego firmy (tego czego firma jest faktycznym właścicielem).

Jest to kolejny wskaźnik zadłużenia w analizie fundamentalnej stosowany do oceny sytuacji finansowej firmy.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay