Baza wiedzy

Wskaźniki wartości rynkowej

Grupa wskaźników analizy fundamentalnej, które można wyznaczyć tylko i wyłącznie w wypadku spółek publicznych notowanych na giełdzie. Do ich obliczenia niezbędne są notowania akcji spółki oraz liczba istniejących akcji. Dzięki temu otrzymane wyniki są względne tzn na jedna akcję. Taka własność wskaźników spółki pozwala na porównywanie ich między sobą i pokazuje rzeczywistą wartość jej akcji. Wielkości wskaźników wartości rynkowej danej spółki, dla lepszych rezultatów, najlepiej porównać w odniesieniu do spółek, które są podobnej wielkości oraz znajdują się w tej samej lub podobnej branży. Podstawowe wskaźniki wartości rynkowej to:

Wskaźniki rentowności i oceny perspektyw rozwojowych

Grupa wskaźników analizy fundamentalnej, które mają na celu pokazać umiejętność firmy do generowania zysków. Są to wyniki finansowe w wielkościach względnych dzięki czemu można je porównywać w stosunku do innych spółek. Stosując tę grupę wskaźników należy pamiętać, że rentowność konkretnej spółki należy porównywać w odniesieniu do branży w jakiej się znajduje. Spółki zajmujące się handlem, które posiadają małe aktywa własne zazwyczaj wykazują się wyższą rentownością aktywów niż surowcowe bądź wydobywcze. Wcale nie oznacza to, że te drugie są w gorszej sytuacji fundamentalnej. Taka sytuacja ma miejsce ze względu, iż taki jest charakter ich branży. Spółki z tego segmentu posiadają duże aktywa własne. Dlatego rentowność spółek należy rozpatrywać w stosunku do innych spółek z ich lub pokrewnej branży. Wyróżniamy dwie podstawowe podgrupy wskaźników rentowności i oceny perspektyw rozwojowych:

  1. Wskaźniki rentowności zaangażowanego kapitału to przede wszystkim:
  2. Wskaźniki rentowności sprzedaży to przede wszystkim:

Wskaźniki płynności płatniczej

Grupa wskaźników analizy fundamentalnej, które mają ca celu ocenę płynności finansowej spółki. Płynności finansowej, czyli gotowości spółki do terminowego regulowania swoich zobowiązań. Dzięki temu badana jest stabilność finansowa spółki. Wskaźniki płynności płatniczej to:

Wskaźniki przepływów pieniężnych

Jest to grupa wskaźników analizy fundamentalnej wykorzystywanych do oceny i badania Cash Flow, które w pewnym stopniu uzupełniają analizę wskaźnikową w oparciu o analizę płynności finansowej. Wskaźniki z tej grupy pokazują rzeczywistą sytuację w spółce poprzez wykorzystywanie w ich obliczaniu rzeczywistych przepływów, a nie zapisów księgowych. Do grupy wskaźników przepływów pieniężnych należą:

Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku

Grupa wskaźników analizy fundamentalnej, które mają za zadanie ocenić gospodarowanie majątkiem firmy przez jej kierownictwo w krótkim okresie. Pokazują czy posiadane przez spółkę aktywa są prawidłowo wykorzystywane. Pokazują też niejako efektywność wykorzystywania majątku firmy. Oczywiście wszystkie konkretne wartości wskaźnika spółki należy rozpatrywać w kontekście spółek podobnych, pochodzących z tej samej, bądź pokrewnej branży. Wskaźniki pozycji finansowej i wykorzystania majątku to:

Wskaźniki struktury kapitału i wypłacalności

Jest to grupa wskaźników analizy fundamentalnej, które mają za zadanie ocenić pozycję finansową firmy w długim okresie. Mają one za zadanie pokazać strukturę kapitału firmy, czyli majątek jaki posiada oraz źródła jego finansowania. Pokazują w jakim stopniu finansowanie firmy jest zasilane ze źródeł własnych i obcych. Dzięki temu jesteśmy w stanie w prosty sposób stwierdzić jak bardzo firma jest zadłużona i ile czasu zajmie jej spłata długów. Możemy dzięki temu określić poziom ryzyka inwestycji. Wskaźniku struktury kapitału i wypłacalności to:

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay