Wskaźniki rentowności i oceny perspektyw rozwojowych

ROIC - Zwrot z zainwestowanego kapitału

Wskaźnik ROIC (Return On Invested Capital) czyli zwrot z z zainwestowanego kapitału. Informuje jak skutecznie firma wykorzystuje zainwestowane w nią pieniądze do generowania zysków.

ROIC - wzór2
 

 

ROIC - Zwrot z zainwestowanego kapitału

Wskaźnik ROIC (Return On Invested Capital) czyli zwrot z z zainwestowanego kapitału. Informuje jak skutecznie firma wykorzystuje zainwestowane w nią pieniądze do generowania zysków.

ROIC - wzór2
 

 

ROE - Rentowność kapitału własnego

(ang - Return on equity)

ROE, czyli rentowność kapitału własnego jest ulubionym wskaźnikiem analizy fundamentalnej największego inwestora wszech czasów Warrena Buffetta

Gdzie: Kapitał własny = Aktywa ogółem – Zobowiązania ( krótko i długoterminowe) Wyszukiwanie spółek o wysokim zwrocie na kapitale własnym jest jednym z głównych kryteriów wyboru inwestycji przez tego najbardziej znanego inwestora. Buffet uważa, że nie ma nic niezwykłego w spółce która rocznie zwiększa swoje zyski o 10% przy takim samym wzroście kapitału własnego. Prawdziwą okazją inwestycyjną jest spółka zwiększająca zyski o 10% przy nie zmiennej wielkości kapitału własnego.

ROA - Stopa zwrotu z aktywów

(ang - Return on assets)

Wskaźnik ROA, czyli stopa zwrotu z aktywów, informuje o tym jaka jest rentowność wszystkich aktywów firmy w stosunku do wypracowanych przez nią zysków.

Od wskaźnika ROE różni się tym, że jako dzielnik zysku netto bierzemy aktywa ogółem bez odejmowania zobowiązań.

Marża operacyjna

Marża operacyjna jest miarą tego jaka proporcja zysków ze sprzedaży spółki pozostaje po zapłaceniu kosztów zmiennych produkcji jak wynagrodzenia pracowników, materiały itd.

Zgodnie z teorią analizy fundamentalnej, wymagany jest wysoki poziom marży operacyjnej firmy, aby była ona w stanie spłacać koszty stałe swojej działalności.

Marża zysku netto (Wskaźnik rentowności sprzedaży)

Wskaźnik analizy fundamentalnej marża zysku netto obliczamy dzieląc ostateczny zysk firmy przez przychody ze sprzedaży.

Wzrost marży firmy (rentowności sprzedaży) z roku na rok oznacza, że każda złotówka przychodu firmy daje coraz wyższy zysk. Ogólnie przyjmuje się, że w dłuższym okresie marża zysku netto nie powinna przynajmniej spadać. Każdy inwestor, stosujący analizę fundamentalną powinien uważnie obserwować poziomy marży w kolejnych okresach, ponieważ może to pomóc w przewidzeniu potencjalnych kłopotów branży.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay