ROIC - Zwrot z zainwestowanego kapitału

Wskaźnik ROIC (Return On Invested Capital) czyli zwrot z z zainwestowanego kapitału. Informuje jak skutecznie firma wykorzystuje zainwestowane w nią pieniądze do generowania zysków.

ROIC - wzór2
 

 

Gdzie:
NOPAT - jest to zysk operacyjny obniżony o podatki
Kapitał Stały - jest to kapitał zainwestowany w spółkę czyli kapitały własne (np. wpływy z wyemitowanych akcji) oraz zobowiązania długoterminowe (wyemitowane obligacje lub kredyty).

ROIC jest jednym z najbardziej wiarygodnych wskaźników wydajności inwestycji. Jest istotny przede wszystkim w badaniu firm z dużym zainwestowanym kapitałem, takimi jak na przykład firmy wydobywcze, duże zakłady produkcyjne i inne spółki z kapitałochłonnych branż. Jest on więc przydatny przy porównywaniu spółek z tego samego sektora między sobą. Mówi ile kapitału jest generowanego przez biznes w porównaniu do ilości kapitału zainwestowanego w niego.

Oprócz obecnej wartości ROIC należy zwracać też uwagę na jego historyczne wartości. Spadek jego wartości na przestrzeni kwartałów może być wczesnym ostrzeżeniem o traceniu przez spółkę pozycji na tle konkurencji lub kłopotach z reinwestowaniem kapitału. Natomiast wzrost wartości wskaźnika może świadczyć dobrze o zarządzie i o możliwościach rozwojowych firmy.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay