Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem

Wskaźnik udziału kapitału pracującego w aktywach ogółem to wskaźnik analizy fundamentalnej uzupełniający informacje o płynności spółki.

Wskaźnik ten mówi o potencjalnych możliwościach finansowych przedsiębiorstwa. Jest wykorzystywany głównie do analizy firm produkcyjnych.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie kapitału pracującego przez całkowite aktywa spółki. Kapitał pracujący otrzymujemy odejmując od aktywów obrotowych zobowiązania krótkoterminowe. Wskaźnik ten należy interpretować jako uzupełnienie analizy płynności i zawsze brać pod uwagę długość cyklu produkcyjnego spółki. W przypadku krótkiego cyklu produkcyjnego (na przykład przedsiębiorstwa przetwarzające żywność) wskaźnik ten powinien być niski. Spółki o długim cyklu (na przykład produkujące statki) powinny mieć wartości tego wskaźnika na wyższym poziomie. Zbyt niski wskaźnik (zbyt mały kapitał pracujący) świadczyć może o niemożności terminowego spłacania zobowiązań. Z kolei nadmiar kapitału pracującego może oznaczać, że spółka nie wykorzystuje w pełni możliwości generowania zysku. Nie ma sztywno zdefiniowanych optymalnych wielkości tego wskaźnika. Dlatego najłatwiej określić, czy dana spółka ma ten wskaźnik na dobrym poziomie, porównując go do wartości tegoż wskaźnika dla innych spółek z branży.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay