EV/P

Wskaźnik EV/P oblicza się następująco:

Teoretycznie wskaźnik EV/P mówi nam jakie jest pokrycie przychodów całkowitych wartością przedsiębiorstwa. Ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę przychodu całkowitego. Należy on do grupy wskaźników wartości rynkowej, gdyż jest on zależny od aktualnej ceny akcji. Wskaźniki posługujące się ceną (np. C/Z, C/P itp.) opierają się na wycenie wartości spółki obliczanej poprzez zwykłe mnożenie aktualnej ceny jej akcji i liczby tych akcji. Wskaźniki posługujące się EV (Enterprises value – wartość przedsiębiorstwa) oddają znacznie lepiej prawdziwą wartość spółki. Uwzględniają, oprócz kapitalizacji (cena * liczba akcji), zobowiązania, kapitały mniejszości oraz środki pieniężne. EV obliczamy następująco:

Interpretacja EV: Osoba chcąca teoretycznie przejąć firmę powinna przygotować się na kupno wszystkich akcji po ich cenie rynkowej (Cena * Liczba akcji) oraz spłatę wszystkich zobowiązań a gotówka posiadana przez spółkę przejdzie na jej własność. Wskaźnik EV/P jest wartością przedsiębiorstwa podzieloną przez jego przychody całkowite. Interpretujemy go podobnie do wskaźnika C/P. Przeważnie używa się go w przypadku spółek, które nie przynoszą zysków (młodych przedsiębiorstw będących na etapie inwestowania kapitału). Warto też go użyć dla spółek mających cyklicznie zyski i straty (przychód jest znacznie bardziej stabilny niż zyski spółki). Im mniejsza wartość wskaźnika tym cena akcji jest atrakcyjniejsza.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay