Jak wykryć bankruty i spółki z poważnymi problemami?

Witam Cię serdecznie

W tej lekcji kursu zajmiemy się wykrywaniem potencjalnych bankrutów i spółek z poważnymi problemami. Postaram się omówić w szczególności następujące zagadnienia:

 • Jak uniknąć inwestycji w spółkę, która może mieć duże problemy finansowe?
 • Co wyróżnia przyszłych bankrutów?
 • Jakie wskaźniki świadczą o dużym prawdopodobieństwie katastrofy finansowej?
 • Jak w pięć minut wyszukać potencjalnych bankrutów na GPW?

W czasie hossy na giełdzie niektóre spółki nie podążają za trendem. Cena ich akcji wzrasta wolniej niż innych spółek lub wręcz spada. Są to bardzo często wyraźne oznaki słabości fundamentów finansowych. Inwestorzy nie dają wiary w poprawę wyników przedsiębiorstwa i wolą unikać inwestycji w tak niepewne papiery.

Są to bardzo dobrze widoczne znaki. Niestety działają one z opóźnieniem i często są przyczyną publikacji bardzo złych danych finansowych (bądź wręcz ogłoszenia niewypłacalności), a nie symptomem ostrzegawczym.

By móc wcześniej rozpoznać spółkę mogącą mieć poważne problemy finansowe, należy zbadać jej wskaźniki. Za pomocą Sindicator.net jesteś to w stanie zrobić dosłownie w kilka minut. Możesz nawet sporządzić listę spółek, których należy unikać przynajmniej do momentu publikacji kolejnych raportów okresowych.

Spółki z problemami finansowymi

Przedsiębiorstwa z kłopotami finansowymi charakteryzują się przede wszystkim:

 • brakiem zysków,
 • niską płynnością finansów,
 • wysokim zadłużeniem,
 • przewagą aktywów trwałych nad kapitałem własnym.

Brak zysków, szczególnie w dłuższym terminie uniemożliwia zmniejszenie zadłużenia. Z kolei niska płynność finansowa uniemożliwia zaciągnięcie nowych kredytów i powoduje, że spółka traci na wiarygodności w oczach kontrahentów. Rosnące zadłużenie i przewaga aktywów trwałych nad kapitałem własnym to również złe oznaki, które weźmiemy pod lupę.

Znajdźmy więc spółki mogące mieć problemy finansowe, choć nie koniecznie prowadzące do bankructwa.

Przyjmijmy następujące kryteria:

 • ROA i ROE poniżej 0% - brak zysków.
 • Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio) poniżej 1,3 – poniżej progu, przy którym banki nie chcą udzielać kredytów.
 • Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio) poniżej 1 - poniżej progu bezproblemowej wypłacalności.
 • Wskaźnik ogólnego zadłużenia powyżej 40% - dość duże zadłużenie.
 • Wskaźnik udziału kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego poniżej 100% - nieskuteczne pokrycie własnym kapitałem części majątku o podwyższonym ryzyku.

W skanerze te ustawienia będą wyglądać następująco:

 

Kurs 11, rys. 1: Wyszukanie spółek z problemami finansowymi

Kurs 11, rys. 1: Wyszukanie spółek z problemami finansowymi

 

W wynikach zapewne pojawi się dość długa lista spółek. Posortujmy ją malejąco po Current Ratio (by posortować należy kliknąć w nagłówek odpowiedniej kolumny). W większości wypadków (szczególnie spółek z Current Ratio zbliżonym do 1,3) można problemy uznać za sygnał ostrzegawczy i uważnie się tym firmom przyglądać. Historia pokazuje, że część z nich ma spore szanse na poprawę wyników i należy obserwować ich przyszłe raporty finansowe. W razie poprawy mogą to być wtedy prawdziwe okazje inwestycyjne.

Jednak jeśli spółka ma wskaźniki płynności płatniczej (Current i Quick Ratio) dużo poniżej ich wartości oczekiwanej, to można uznać ją za potencjalnego bankruta. To czy zniknie z rynku zależy od wielu czynników. Większość spółek zdoła się wybronić samemu bądź poprzez poparcie innej firmy lub instytucji gotowej w nią zainwestować.

Po zapoznaniu się z wynikami, powinniśmy przeanalizować każdą spółkę z osobna. W Sindicator.net wystarczy w tym celu przejść na stronę wybranej spółki, za pomocą kliknięcia w jej nazwę. Jeśli zła sytuacja dotyczy tylko ostatniego raportu uznajemy to za sygnał ostrzegawczy. Im dłużej spółka brnie we wzrost zadłużenia przy problemach z płynnością i brakiem zysku tym większe jest ryzyko jej bankructwa.

Więcej na ten temat, wraz z omówieniem niektórych spółek i samych wskaźników, możesz znaleźć w poniższych dwóch artykułach:

Spółki zagrożone bankructwem – jesień 2009

Jak wykryć potencjalnych bankrutów

Jak wykorzystać taką wiedzę

Jeżeli chcemy zainwestować w akcje spółki musimy wziąć pod uwagę jej historię finansową. Należy się zastanowić czy na pewno jesteśmy w stanie zaakceptować dodatkowe ryzyko z tym związane. Obrót akcjami większości firm z kłopotami stał się polem do spekulacji i grania pod informacje. Nie można mówić tu o trzymaniu się trendu i wyraźnie widać, że spółki nie podążają w tym samym kierunku co rynek. Kurs niektórych z nich w ogóle nie zauważa hossy ani bessy.

Badając możliwości spłaty zadłużenia oraz ogólną płynność finansową spółki jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko inwestycji. Możemy wyeliminować z naszego portfela te akcje, które wydają się tanie, ale mogą podlegać spekulacjom. Unikamy ryzyka bankructwa firmy i straty czasem nawet całej zainwestowanej kwoty.

Zobacz także

 

Pozdrawiam i życzę dużych zysków,
Piotr Kwestarz

Sindicator.net Skaner Rynku Giełdowego

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay