Jak stwierdzić czy spółka jest dobrze zarządzana?

Witam Cię serdecznie

Jak stwierdzić czy spółka jest dobrze zarządzana? Jak w prosty sposób prześledzić historię finansową firmy? W tej lekcji kursu zbadamy, co faktycznie zrobił zarząd spółki i zweryfikujemy jego obietnice.

Spółka dobrze radząca sobie na rynku jest w stanie wypracować zyski (jest rentowna). Stałe i stabilne zyski najlepiej świadczą o zarządzie (dodatnie wskaźniki rentowności). Jednakże dziś zwrócimy uwagę na historię innych wskaźników, gdyż dopiero one mówią nam czy te pozytywne tendencje mają szanse być utrzymane w przyszłości.

Dobry zarząd dba o efektywne wykorzystanie majątku. W celu zbadania tego aspektu posłużymy się dwoma wskaźnikami: Wskaźnikiem Produktywności Aktywów oraz Wskaźnikiem Rotacji Należności.

Wskaźnik Produktywności Aktywów mówi nam o gospodarowaniu całym majątkiem. Przychody ze sprzedaży są tu dzielone przez aktywa.

Wskaźnik Rotacji Należności mówi o „cyklach obrotowych”, czyli jak mają się przychody do stanu należności.

Oczywiście im większa wartość obu tych wskaźników tym lepiej. Wzrost ich wartości w stosunku do lat poprzednich świadczy o poprawie w zarządzaniu. Stabilność zarządu poznajemy po utrzymywaniu się ich wartości na tym samym poziomie w długim okresie.

Sygnałem ostrzegawczym jest znaczny spadek tych parametrów. Bardzo rzadko zdarza się by spółki nie miały przychodów (wartości wskaźnika poniżej 0), jednakże nie ma określonej pożądanej wartości tych wskaźników. Zależy ona od branży.

Warto sprawdzić jeszcze wskaźnik „Marża Zysku Netto”. Z definicji, spółki przynoszące zyski mają ten wskaźnik dodatni i takie kryterium możemy przyjąć. Nie ma określonej pożądanej wartości tego wskaźnika, lecz oczekuje się by jego wartość przynajmniej nie spadała z czasem.

Mamy więc już parametry, które powinny pozwolić nam definiować spółki dobrze zarządzane:

  • Wskaźnik Produktywności Aktywów > 0 (by wyeliminować spółki bez przychodów)
  • Wskaźnik Rotacji Należności > 0 (by wyeliminować spółki bez przychodów)
  • Marża Zysku Netto > 0 (by wyeliminować spółki bez zysków)
  • Ich wartości są porównywalne (bądź lepsze) od średniej w branży

Wejdźmy więc teraz na stronę interesującej nas spółki i sprawdźmy czy spełnia te podstawowe kryteria. Nie porównujmy spółek między sobą, gdyż są one w różnych branżach i odpowiednie poziomy wskaźników w jednym sektorze mogą być za niskie w innym itp.

Teraz możemy pokusić się o sprawdzenie pracy zarządu aktualnie i w przeszłości. W tym celu przyglądamy się archiwalnym wartościom tych trzech wskaźników. Ostatni rok mamy podzielony na kwartały i dla każdego z nich jest obliczony wskaźnik. Dodatkowo mamy ich wartości dla poprzednich lat. Możemy je prosto porównywać ze sobą, gdyż każdy wskaźnik jest obliczany na podstawie ostatnich 12 miesięcy.

Aktualne wartości wskaźników powinny być podobne do historycznych bądź rosnąć w czasie. Drugą rzeczą, którą warto sprawdzić jest to czy spółka ma lepszą wartość tych wskaźników od średniej w swojej branży. By to zbadać wystarczy kliknąć na napis "Porównaj z branżą" znajdujący się u góry w zakładce "Wskaźniki".

Określiliśmy więc czy mamy do czynienia z dobrym zarządem. Jest to sposób przydatny bardziej do kontroli już obserwowanych spółek, a nie do wyszukiwania nowych.

Przedstawione kryteria możemy także dodać do dowolnego ze skanowań opisanych w poprzednich lekcjach kursu, jako dodatkowe parametry mówiące o silnych fundamentach spółki.

Na koniec dodam, że o zarządzie świadczą także wskaźniki płynności płatniczej i zadłużenia (np. Current Ratio, Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia), ale ich zmiany historyczne nie mogą posłużyć jako wyznacznik zmian w zarządzaniu, a bardziej jako świadectwo zmian w dysponowaniu majątkiem. Oczywiście jeśli wartości tych wskaźników nie są na odpowiednich poziomach jest to sygnał ostrzegawczy (patrz poprzednie lekcje kursu).

Zobacz także

 

W następnym kursie zajmiemy się analizą rynku jako całości. Pokażemy jak wykorzystać Sindicator.net do stwierdzenia stabilności rynku (dobry czas na bezpieczne inwestycje) i sygnałów świadczących o ewentualnej zmianie ogólnych tendencji.

 

Pozdrawiam i życzę udanych inwestycji,
Piotr Kwestarz

Sindicator.net Skaner Rynku Giełdowego

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay