Proste zasady doboru zdrowych spółek

Witam Cię serdecznie

W tej lekcji postaram się wyjaśnić i pokazać:

  • Co wyróżnia spółki zdrowe finansowo?
  • Jakie wskaźniki świadczą o dobrych i stabilnych fundamentach przedsiębiorstwa?
  • Jak w pięć minut wyszukać najlepsze akcje na GPW?
  • Na co jeszcze zwracać uwagę?

Po zmianie tendencji na wzrostową na całym rynku w pierwszej połowie 2009 roku, najszybciej rosła cena spółek zdrowych fundamentalnie. Nic w tym nadzwyczajnego. Bezpieczniej jest kupić akcje spółki dobrze zarządzanej, gdyż zwiększa to szanse na jej szybszy rozwój, a tym samym dynamiczniejszy wzrost ceny. Takie firmy, o mocnych podstawach księgowych, wysyłają także znacznie częściej pozytywne informacje dotyczące ich przyszłych inwestycji, co winduje kurs w górę.

Na początku omówię na jakie wartości wybranych wskaźników warto zwrócić uwagę. Następnie, na przykładzie, pokażę jak w kilka minut samemu określić czy spółka jest zdrowa fundamentalnie.

Zdrowe, czyli rentowne

Pierwszymi wskaźnikami, na które warto zwrócić uwagę, są wskaźniki rentowności. Najważniejszy z nich jest ROA, czyli stopa zwrotu z aktywów.

Jeśli firma jest w stanie wykazać zyski za ostatnie 12 miesięcy to wskaźniki rentowności mają wartości dodatnie. Wskaźnik ROA pokazuje stosunek zysków netto do całego majątku spółki (aktywów). Pozwala on nam oszacować ile zarabia każda złotówka kapitału firmy. Nie jest tu rozróżnione czy ta złotówka pochodzi z majątku założycieli czy została pożyczona.

Jest to więc bardzo dobry wskaźnik mówiący o efektywności zarządzania całym majątkiem. Im większy zysk w stosunku do aktywów, tym wskaźnik ma większą wartość.

Dobrze jest porównać wartości ROA spółek z tej samej branży i wybrać tę, która przynosi relatywnie największe zyski.

Zdrowe, czyli bez nadmiernych długów

Aby ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa wystarczy wiedzieć ile w aktywach (cały majątek) jest procentowo zobowiązań. Wskaźnikiem o tym mówiącym jest Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia.

Firma z wartościami tego wskaźnika poniżej 50% jest uznawana za silną finansowo. Wartości powyżej 50% oznaczają duży udział długu w działalności firmy, co może być powodem znacznych problemów finansowych, gdy pogorszy się koniunktura w branży spółki. Jednocześnie duże zadłużenie może świadczyć o wykorzystywaniu dźwigni finansowej w celu szybszego rozwoju przedsiębiorstwa. Ten temat będzie szerzej omówiony w dalszych częściach kursu.

Zdrowe, czyli posiadające płynność finansową

Banki i przyszli wierzyciele przedsiębiorstw zawsze sprawdzają ich wypłacalność. Czyli badają wskaźniki płynności płatniczej.

Najważniejszym z nich jest Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio), czyli aktywa obrotowe podzielone przez zobowiązania krótkoterminowe. Jeżeli wartość aktywów obrotowych jest większa od zobowiązań krótkoterminowych dwukrotnie to zwykle przyjmuje się, że spółka jest płynna i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań (wskaźnik około 2).

Niepokojącą sytuacją jest, gdy wartość zobowiązań krótkoterminowych spółki przekracza jej aktywa obrotowe (wskaźnik poniżej 1,3). Więcej o jego wykorzystaniu pisałem w artykule "Jak wykryć potencjalnych bankrutów".

Dla niektórych branż (zwłaszcza deweloperskiej) warto użyć zamiast Current Ratio Wskaźnika szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio). Nie uwzględnia on zapasów, więc bierze pod uwagę tylko najbardziej płynne aktywa. Spółki są uważane za płynne jeśli wartość tego wskaźnika wynosi 1 lub więcej.

Wyszukiwanie zdrowych spółek za pomocą Sindicator.net

Podsumowując wyżej podane informacje, przeprowadź następujące skanowanie:

  • ROA powyżej 0
  • Wskaźnik Ogólnego Zadłużenia poniżej 50%
  • Current Ratio powyżej 1,3 (lub, jeszcze lepiej, około 2)

W skanerze takie ustawienie będzie wyglądać następująco:

Kurs3, rys. 1: Wyszukanie zdrowych spółek
Kurs3, rys. 1: Wyszukanie zdrowych spółek

Ostatnią rzeczą do zrobienia pozostaje sprawdzenie jak radziły sobie znalezione spółki w przeszłości. W tym celu klikamy na nazwę spółki i przechodzimy do jej strony. Jeśli podobne wskaźniki utrzymują się od dłuższego czasu, świadczy to dobrze o zarządzaniu. Polecam, byś sprawdził czy Twoje spółki portfelowe mają te wskaźniki poprawne.

Dalsze analizy

W następnych częściach kursu opiszę jak określić czy akcje spółki są tanie. Omówię też, jak stwierdzić czy spółka jest dobrze zarządzana i czy umie wykorzystać duże zadłużenie na własny rozwój.

Zobacz także

 

W kolejnej części kursu: Trend to Twój przyjaciel – jak wykorzystać Sindicator.net do wykrywania spółek w trendach.

 

Pozdrawiam i życzę udanych inwestycji,
Piotr Kwestarz

Sindicator.net Skaner Rynku Giełdowego

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay