Wskaźnik bieżącej płynności finansowej (Current Ratio)

Wskaźnik bieżącej płynności finansowej, w skrócie Current Ratio jest to wskaźnik płynności krótkoterminowej firmy, mówiący o tym jakie są jej możliwości do spłacania bieżących zobowiązań.

Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych przez zobowiązania krótkoterminowe.

Jeżeli wartość aktywów obrotowych jest większa od zobowiązań krótkoterminowych dwukrotnie to zwykle przyjmuje się, że spółka jest płynna i nie ma problemów ze spłatą bieżących zobowiązań. (wskaźnik około 2) Niepokojącą sytuacją jest gdy wartość zobowiązań krótkoterminowych spółki przekracza jej aktywa obrotowe (wskaźnik poniżej 1). W takim wypadku firma może mieć problemy z regulowaniem bieżących zobowiązań, co w konsekwencji może doprowadzić ją nawet do bankructwa. W praktyce przyjmuje się, że odpowiednie wielkości wskaźnika Current Ratio dla przeciętnej spółki giełdowej oscylują na poziomie 2. Wartości poniżej jeden są niebezpieczne zwłaszcza w wypadku spółek produkcyjnych i handlowych utrzymujących duże zapasy. Mogą one świadczyć o tym, że spółka może mieć problemy z płynnością finansową. Generalnie nie ma sztywnych standardów wielkości wskaźnika dla spółek. Warto przed podjęciem decyzji o inwestycji porównać wartość Current Ratio interesującej spółki z innymi z jej branży. Dla niektórych sektorów (np branża deweloperska) bardziej odpowiednim wskaźnikiem jest Wskaźnik Szybkiej Płynności (Quick Ratio), który nie uwzględnia w aktywach zapasów spółki. Jeżeli wartość wskaźnika oscyluje na poziomie wyraźnie niższym od średniej w branży to warto dokładniej zbadać strukturę aktywów obrotowych i zobowiązań krótkoterminowych. Być może spółka ma problemy z płynnością co powinno być sygnałem ostrzegawczym.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay