Wskaźnik szybkiej płynności finansowej (Quick Ratio)

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest uzupełnieniem wskaźnika Current Ratio. Mówi on jakie są możliwości spłacania bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki. Wartość wskaźnika otrzymujemy poprzez podzielenie aktualnej wartości aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe przez zobowiązania krótkoterminowe.

W obliczaniu płynności finansowej brany jest pod uwagę tylko najbardziej płynny majątek spółki. Zmniejsza się aktywa obrotowe o te składniki, których nie można szybko upłynnić, czyli odejmuje się zapasy i krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe. Jest to szczególnie ważne przy testowaniu płynności spółek w niektórych branżach. Zwłaszcza branży deweloperskiej gdzie jako zapasy są uznawane materiały użyte w aktualnie budowanych obiektach (czyli de facto niepłynne). Wzorcowa wartość tego wskaźnika wynosi 1. Poziom wyższy niż 1,5 może świadczyć o nieprodukcyjnym akumulowaniu środków pieniężnych (nadpłynność) bądź o nadmiernym kredytowaniu klientów. Poziom wskaźnika poniżej 0,8 świadczyć może o trudnościach płatniczych przedsiębiorstwa. Może to spowodować zaległości płatnicze i większe kłopoty z pozyskaniem nowych kredytów.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay