Wskaźnik ogólnego zadłużenia

Wskaźnik ogólnego zadłużenia mówi o tym jaki udział w finansowaniu majątku firmy mają zobowiązania i dług.

Pokazuje stosunek zobowiązań przedsiębiorstwa (kapitałów obcych) do posiadanego przez spółkę majątku.

Wysokie poziomy wskaźnika (powyżej 0,5) oznaczają duży udział długu w działalności firmy i przez to ryzyko nawet bankructwa w wypadku pogorszenia się koniunktury. Niskie poziomy wskaźnika świadczą natomiast o sile finansowej firmy i tym, że potrafi sama finansować swoją działalność i majątek. Oczywiście duże wartości wskaźnika nie przekreślają od razu okazji inwestycyjnej, ale są sygnałem że inwestycja nie jest bardzo bezpieczna. W przypadku takich firm warto obserwować wartość ogólnego zadłużenia w kolejnych kwartałach, czy spada lub przynajmniej utrzymuje się na stałym poziomie. Wzrost zadłużenia firm o wysokim poziomie wskaźnika może prowadzić do spirali zadłużenia i dużych problemów finansowych w przypadku pogorszenia koniunktury. Dlatego właśnie warto obserwować jak kształtował się jego poziom na przestrzeni ostatnich 2-3 lat. Krótko mówiąc im większa wartość wskaźnika tym wyższe zadłużenie firmy i co za tym idzie wyższe odsetki od długu. Wiąże się to oczywiście z większym ryzykiem inwestycji.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay