Dlaczego dane w Sindicator.net różnią się od danych prezentowanych w innych serwisach?

Kategoria: 

W Sindicator.net kładziemy nacisk na wysoką jakość danych. W tym celu codziennie są sprawdzane i aktualizowane raporty okresowe spółek oraz przeliczane wszystkie wskaźniki. Jest prowadzona wieloetapowa kontrola wprowadzanych danych. Są to procedury często kosztowne i czasochłonne.

Wartości wskaźników podawanych w innych serwisach mogą się różnić znacząco od danych podawanych w Sindicator.net z kilku powodów:

  • serwisy (w szczególności te publikujące dane fundamentalne bezpłatnie) ograniczają bardzo wysokie koszty ich pozyskania do minimum, na przykład biorąc dane fundamentalne tylko na koniec ostatniego roku,
  • publikowane są wartości wskaźników z niezaktualizowaną ilością akcji w obrocie lub nie są uwzględniane splity i prawa poboru,
  • publikowane są wartości wskaźników nieskonsolidowane zamiast skonsolidowanych,
  • publikowane są wartości wskaźników na ostatni kwartał a nie na ostatnie 12 miesięcy,
  • publikowane wartości wskaźników są już nieaktualne itp.

W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących prawidłowości wskaźników podawanych w Sindicator.net, zachęcamy do pisania wiadomości na adres p.kwestarz@sindicator.net. Każde różnice w danych będą sprawdzane u źródła i porównywane z wartościami wprowadzonymi do Sindicator.net. Nie jesteśmy nieomylni i jeżeli rzeczywiście dane zostały źle wprowadzone, pomoże nam to usprawnić system ich kontroli.

Zobacz też: Dlaczego dane w Sindicator.net różnią się od danych prezentowanych w raportach spółek?

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay