Wskaźnik rotacji należności

Wskaźnik rotacji należności informuje o efektywności wykorzystania należności do generowania przychodów.

Wskaźnik rotacji należności oblicza się dzieląc przychody ze sprzedaży przez przeciętny stan należności.

Wartość tego wskaźnika określa się mianem "cykli obrotowych" i ich ilość (tym samym wartość wskaźnika) powinna być jak największa. Wzrost ilości cykli (wskaźnika) z roku na rok świadczy o lepszym zarządzaniu należnościami. Spadek wartości tego wskaźnika (spadek ilości cykli obrotowych) zmniejsza zdolność spółki do regulowania zobowiązań na czas, ponieważ spada wtedy także jej płynność finansowa.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay