EV/EBIT

Wskaźnik EV/EBIT oblicza się następująco:

Teoretycznie wskaźnik EV/EBIT mówi nam jakie jest pokrycie zysku operacyjnego wartością przedsiębiorstwa. Ile inwestorzy są gotowi zapłacić za jednostkę zysku operacyjnego. Należy on do grupy wskaźników wartości rynkowej, gdyż jest on zależny od aktualnej ceny akcji. Wskaźniki posługujące się ceną (np. C/Z, C/P itp.) opierają się na wycenie wartości spółki obliczanej poprzez zwykłe mnożenie aktualnej ceny jej akcji i liczby tych akcji. Wskaźniki posługujące się EV (Enterprises value – wartość przedsiębiorstwa) oddają znacznie lepiej prawdziwą wartość spółki. Uwzględniają, oprócz kapitalizacji (cena * liczba akcji), zobowiązania, kapitały mniejszości oraz środki pieniężne. EV obliczamy następująco:

Interpretacja EV: Osoba chcąca teoretycznie przejąć firmę powinna przygotować się na kupno wszystkich akcji po ich cenie rynkowej (Cena * Liczba akcji) oraz spłatę wszystkich zobowiązań a gotówka posiadana przez spółkę przejdzie na jej własność. Wskaźnik EV/EBIT jest wartością przedsiębiorstwa podzieloną przez jego zysk operacyjny. Interpretujemy go podobnie do wskaźnika C/ZO. Zysk operacyjny pozwala określić, niezależnie od sytuacji finansowej, efektywność działania przedsiębiorstwa na rynku. Nie jest zależny od struktury finansowania, czyli od stosunku kapitałów obcych i własnych. Wskaźnik powinien mieć wartości dodatnie (spółka ma zysk operacyjny a nie stratę). Im mniejsza wartość dodatnia wskaźnika tym cena akcji jest atrakcyjniejsza. Odzwierciedla on bardzo dobrze wartości spółek, które wymagają dużych inwestycji i jednocześnie oczekiwany zwrot kapitału jest odległy w czasie. Umożliwia on także porównywanie spółek stosujących w różnym stopniu dźwignię finansową.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay