Czerwiec 2014: Połowa spółek z WIG20 opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. powyżej oczekiwań

Połowa spółek z WIG20 opublikowała wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. powyżej oczekiwańW pierwszym kwartale 2014 roku połowa spółek z WIG20 pozytywnie zaskoczyła inwestorów. Dziesięć z nich opublikowało wyniki powyżej oczekiwań analityków, a tylko cztery – wyniki gorsze od konsensusu. Są to lepsze dane niż w poprzednim kwartale. Na koniec 2013 roku dziewięć spółek wykazało się wynikami lepszymi, a sześć gorszymi. Dla porównania, w przypadku S&P500 oczekiwania wyników w pierwszym kwartale 2014 roku pobiło 68% spółek.

Banki zgodnie z oczekiwaniami

Tym razem sektor bankowy wykazał się zyskami niemal dokładnie pokrywającymi się z konsensusem oczekiwań analityków.

Tabela 1 Wyniki spółek z WIG20. Oczekiwania + wyniki w Q4 2013 i Q4 2012
Tabela 1: Wyniki spółek z WIG20. Oczekiwania + wyniki w Q4 2013 i Q4 2012

Co prawda PEKAO wykazało się zyskami poniżej oczekiwań, ale tylko o 6,9%. Podobnie BZWBK był powyżej lecz tylko o 5,0% od oczekiwań.

Przez ostatnie 12 miesięcy, sektor bankowy na przemian zaskakiwał analityków by w następnym kwartale zbliżyć się znacznie do ich oczekiwań. Przekładało się to odpowiednio na duże wzrosty oraz okresy spowolnienia na wykresie WIG Banki w następującym, po wynikach, kwartale. Tym razem znów mamy okres zgodny z oczekiwaniami analityków. Tak więc, jeśli oczywiście ta prosta analogia miałaby się utrzymać, to możemy się spodziewać zakończenia tego kwartału na mniej więcej tych samych poziomach co obecnie. Otwartym pytaniem pozostaje to jak na wyniki finansowe banków w Q2 2014 wpłynie ponowna hossa na obligacjach Skarbu Państwa. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wzmocni to wyniki sektora w najbliższym czasie.

Z jednej strony nie wróży to dobrze hossie w krótkim okresie, ale z drugiej strony, jeśli w następnym kwartale znów nas banki zaskoczą, to może być to sygnałem do silniejszych wzrostów w tym sektorze, a i pewnie na całym rynku.

Dobrym znakiem jest też fakt, że oprócz PEKAO, banki z WIG20 poprawiły zyski w tym kwartale w porównaniu z analogicznym kwartałem rok wcześniej (tabela 1).

Branża paliwowa lepsza od oczekiwań

Zaskoczyła analityków branża paliwowa. Spółki z tego sektora znajdujące się w WIG20 pogorszyły wyniki liczone za ostatnie dwanaście miesięcy (tabela 2), ale PGNiG i Lotos podały lepsze wyniki za pierwszy kwartał 2014 roku, w porównaniu do analogicznego kwartału w 2013 roku. Wszystkie trzy spółki wykazały zyski powyżej oczekiwań analityków. Nawet PKN Orlen, którego zyski znacznie spadły, wykazał siłę i zamiast spodziewanych 6 mln zł wygenerował 64 mln zł w tym kwartale.

Tabela 2 Roczne zyski spółek z WIG20. Q1 2014 vs Q1 2013
Tabela 2: Roczne zyski spółek z WIG20. Q1 2014 vs Q1 2013

Słabe wyniki i słaby rynek

W perspektywie ostatnich 12 miesięcy zyski 13 spółek spadły, w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej, a tylko trzech (BZWBK, Alior, Bogdanka) wzrosły znacząco (tabela 2).

Tabela 3 Stopa zwrotu spółek z WIG20 w ostatnich 12 miesiącach
Tabela 3: Stopa zwrotu spółek z WIG20 w ostatnich 12 miesiącach

Ma to odzwierciedlenie w wykresach spółek. Średnio spółki z WIG20 zyskały przez ostatni rok tylko 3,66% i to głównie dzięki dobrym wynikom banków, które wykazały się średnią stopą zwrotu 19,41% (tabela 3). Najmocniej na wartości zyskiwali Orange (+36,66%) oraz mBank (+35,01%). Najsłabiej natomiast zachowywał się Kernel, który stracił 36,89%, i JSW ze stratą 38,72%.

Podsumowanie

WIG20 w ostatnim roku niemal stoi w miejscu. Wyniki spółek w porównaniu do ostatnich 12 miesięcy także nie zachwycają. Dynamika zysków spada i koniunktura na GPW słabnie. Znaczący jest jednak fakt, że mimo pogorszenia się zysków netto, to nie jest tak źle jak oczekują tego analitycy. Spółki wciąż potrafią zaskoczyć lepszymi od prognoz zyskami.

Jak zwykle kluczem do hossy jest sektor bankowy. W tym kwartale zyski banków poprawiły się w stosunku do pierwszego kwartału rok wcześniej i analitycy dobrze trafili ze swoimi prognozami dla tego sektora. Należy więc liczyć na dalszą poprawę wyników i być może znów w następnym kwartale będziemy mogli napisać, że banki zaskoczyły inwestorów. Jeśli tak się stanie to będzie to sygnał do wzrostów na całym rynku.

Czy chcesz być informowany o nowych, bezpłatnych artykułach z dziedziny analizy fundamentalnej i technicznej?

Zapisz się na bezpłatny Newsletter Sindicator.net.

Sindicator.net

JPP Group Sp. z o.o.

ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa

Kontakt: biuro@sindicator.net

Bezpieczne płatności elektroniczne obsługuje dotpay oraz Tpay
dotpay Tpay